Bộ máy tính tiền shop quần áo nào phù hợp và tiết kiệm chi phí đầu tư

1,750,000 1,575,000

1900.98.98.20