Đầu đọc mã vạch Không dây Zebex Z 3191 BT

8,200,000

1900.98.98.20