Máy Quét – đầu đọc mã vạch 2D EC330

1,250,000 1,150,000

1900.98.98.20