Máy quét mã vạch Zebra DS9900
Máy quét mã vạch Zebra DS9900
Máy quét mã vạch Zebra DS9900
Máy quét mã vạch Zebra DS9900

Máy quét mã vạch Zebra DS9900 Series 1D/2D

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20