Máy Tính Tiền Cảm Ứng AZ-664 Plus

12,500,000

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20