Máy Tính Tiền Cảm Ứng Pos SGT 664 Core i5

11,900,000

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20