Máy tính tiền cửa hàng tạp hóa bằng mã vạch gồm những gì?

1900.98.98.20