Thùng Giấy In Bill K80mm Phi 65mm – OJI – (50 cuộn)

885,000

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

Danh mục:
1900.98.98.20