Chính sách hoàn tiền tại Azpos được xem là một cách để giúp khách hàng yên tâm hơn để trải nghiệm dịch vụ tại Azpos . Trong vòng 10 ngày nếu khách hàng không hài lòng với chất lượng dịch vụ thì có thể gửi yêu cầu hoàn tiền (refund request).

Dịch vụ hỗ trợ hoàn tiền 80% trong 30 ngày đổi trả

Chỉ những dịch vụ dưới đây mới có thể yêu cầu hoàn tiền:

  • Phần mềm quản lý
  • Máy in bill

3. ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN:

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với sản phẩm phần mềm & máy in bill
Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

  • Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
  • Tên, số điện thoại người yêu cầu cùng tên và số điện thoại với người đăng ký mua hàng
  • Số điện thoại đăng ký trên thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ.
  • Thời gian hoàn tiền sẽ từ 1 đến 10 ngày tùy theo ngân hàng hoặc cổng thanh toán của khách hàng khi thanh toán dịch vụ.