[Thùng Giấy] In Bill Nhiệt K80 Phi 65mm OJI Japan (50 cuộn)

690,000

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

Chọn Phi Ø Giấy In

Gọi tư vấn 0932.154.780 (Nhiều ưu đãi)

1900.98.98.20