Lựa chọn giải pháp 

với ngành nghề kinh doanh của bạn

Bảng giá Phần mềm Azpos  tiêu chuẩn

Giải pháp quản lý bán hàng, bán hàng và phù hợp với mọi ngành nghề

Gói Online cơ bản

Dành cho cửa hàng vừa & nhỏ

 • 01 Cửa hàng
 • 01 Kho hàng
 • 03 Nhân viên
 • Tính tiền & in hóa đơn
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý doanh thu
 • Quản lý Thu – chi
 • Quản lý công nợ
 • Tích điểm thành viên
 • + Hơn 20 báo cáo
 • App quản lý mobile

135.000đ / tháng

1,620,000đ / năm

Dùng thử ngay

Gói Online chuyên nghiệp

Dành cho cửa hàng, chuỗi cửa hàng

 • Hỗ chợ chuỗi (135.000đ/tháng/ của hàng)
 • Nhiều kho hàng
 • Không giới hạn nhân viên
 • Tính tiền & in hóa đơn
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý doanh thu
 • Quản lý Thu – chi
 • Quản lý công nợ
 • Tích điểm thành viên
 • + Hơn 20 báo cáo
 • App quản lý mobile
 • khách hàng tiềm năng
 • Thẻ trả trước

235.000đ / tháng

2,820,000đ / năm

DÙNG THỬ NGAY

Gói Offline trọn đời

Không cần gia  hạn, tiết kiệm

 • 01 Cửa hàng
 • Nhiều kho hàng
 • Không giới hạn nhân viên
 • Tính tiền & in hóa đơn
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý doanh thu
 • Quản lý Thu – chi
 • Quản lý công nợ
 • Tích điểm thành viên
 • + Hơn 20 báo cáo
 • App báo cáo + 1,500,000đ

2.500.000 /bản quyền

DÙNG THỬ NGAY