Combo phần mềm quản lý bán hàng & máy in bill K58mm

3,150,000 2,500,000

  • Phần mềm quản lý (Bản quyền trọn đời)
  • Máy in bill Khổ 58mm
  • Hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng
  • Quà tặng: 10 cuộn giấy in bill
1900.98.98.20