Máy đọc mã vạch Zebra TC21 – PAD Android

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20