Máy POS cảm ứng POS-1519 – J1900/ RAM 4GB / SSD 64GB

7,890,000

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

Chọn Cấu hình
Celeron J1900

Gọi tư vấn 0932.154.780 (Nhiều ưu đãi)

1900.98.98.20