Máy Quét – đầu đọc mã vạch 2D OD7100E

1,900,000 1,650,000

1900.98.98.20