Máy Quét – đầu đọc mã vạch 2D OD7100E

1,900,000 1,650,000

  • Khả năng đọc: 1D & 2D
  • Kết nối USB
  • 110mm x 124mm x152mm
1900.98.98.20