Máy quét mã vạch Zebra DS8100 Series 1D/2D

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20