Máy quét mã vạch DS8100 Series 1D/2D
Máy quét mã vạch DS8100 Series 1D/2D
Máy quét mã vạch DS8100 Series 1D/2D
Máy quét mã vạch DS8100 Series 1D/2D

Máy quét mã vạch Zebra LI2208 1D Scanner

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20