Máy Quét Zebra DS2200
Máy Quét Zebra DS2200
Máy Quét Zebra DS2200
Máy Quét Zebra DS2200

Máy quét mã vạch Zebra LI4278 1D Scanner

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20