Máy tính tiền shop cửa hàng bằng mã vạch có chức năng gì?

1900.98.98.20