Máy tính tiền shop cửa hàng bằng mã vạch có chức năng gì?

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20