Thùng Giấy In Bill K80mm Phi 45mm – OJi Nhật Bản (50 cuộn)

375,000

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

Gọi tư vấn 0932.154.780 (Nhiều ưu đãi)

Danh mục:
1900.98.98.20