Xem hướng dẫn cài đặt driver máy in tem Xprinter 350B

Bước 1: Tải driver cho windown tại đây

Bước 2: Giải nén và cài đặt driver

-Giải nén: chuột phải file vừa phải chọn extract here

Chạy tệp tin Xprinter 350B.exe và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt driver.

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Finish

chọn như hình rồi chọn Next

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Finish

Chọn Close

 

Bước 3: Kiểm tra máy in

Để kiểm tra xem driver đã được cài đặt thành công hay chưa, hãy mở Start menu và chọn Devices and Printers. Tìm kiếm máy in Xprinter 350B trong danh sách các máy in đã kết nối và chọn Print test page để kiểm tra kết nối.

Nếu máy in hoạt động tốt và in được bản kiểm tra, thì driver đã được cài đặt thành công và bạn có thể bắt đầu sử dụng máy in.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.98.98.20