Máy Pos Cầm Tay Sunmi V1S (Android)

3,590,000

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

Chọn Cấu hình
RAM 01GB - ROM 08GB

Gọi tư vấn 0932.154.780 (Nhiều ưu đãi)

1900.98.98.20