Máy tính tiền bằng mã vạch cho cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini shop

Nhiều ưu đãi khác khi dùng phần mềm: Azpos, Kiotviet, Cukcuk, POS365

1900.98.98.20