Máy tính tiền bằng mã vạch cho cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini shop

1900.98.98.20