Máy Tính Tiền Mã Vạch Cửa Hàng Tạp Hóa Nhỏ, Siêu Thị Mini Pos Cảm Ứng

1900.98.98.20